संपर्क : 020-67475050 | ई-मेल : enquiry@niraamay.com

अनुभव

ग्रंथीचे विकार, रक्तदोष, कर्करोग

मूत्रपिंड व मूत्रसंस्थेचे विकार

रक्ताभिसरणाचे व हृदय विकार

मज्जासंस्थेचे व मेंदूचे विकार

प्रजननसंस्थेचे विकार

पचनसंस्थेचे विकार

अस्थीसंस्थेचे व स्नायूंचे विकार

श्वसनसंस्थेचे विकार

पंचेंद्रियांचे विकार

मानसिक विकार